xxbxxqxx.com logo image

About Me

とあるWEBのメディアで働いています。2017年からドイツ在住。

Twitter @xxbxxqxx

Email xxbxxxqxx@gmail.com